Súkromná materská škola, M. Turkovej 22, Trenčín

Súkromná materská škola, M. Turkovej 22, Trenčín

M.Turkovej 22, 911 01 Trenčín, ID: 42149321, 911841611, [email protected], www.slimacik.eu

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Podľa § 11 ods. 6 a § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o prijatie dieťaťa do SMŠ M.Turkovej 22, Trenčín.

Child's personal details

Child's address Please enter the permanent address for your child.

Legal guardian

I hearby declare that all information entered in the application are true, accurate, and complete