Hviezdičky

Hviezdičky

Viedenská cesta 257 85101 Bratislava, ID: 47706520, 0911110553, [email protected], https://www.hviezdicky.sk/

Súkromná materská škola, Viedenská cesta 257, Bratislava - Petržalka

Riaditeľka súkromnej materskej školy Viedenská cesta 257, Bratislava - Petržalka, zaradenej do siete škôl a školských zariadení SR vypisujeprijímacie konanie do 1. a 2. triedy materskej školy na školský rok 2023/2024 takto: 1. trieda (skupiny 1 a 2) - deti narodené v rokoch 2019 a 2020; 2. trieda (skupiny 1 a 2) - deti narodené v rokoch 2018 a 2017. Prijímame deti od ukončených 3 rokov veku, výnimočne aj pred dovŕšením 3 rokov veku. Pri prijímaní sú uprednostnené deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie a deti, ktoré majú, alebo mali v materskej škole súrodencov. Tešíme sa na stretnutie s pozvanými uchádzačmi v škôlke plnej zážitkov!

Child's personal details

Child's addressPlease enter the permanent address for your child.

Legal guardian

Attachments

You can upload the documents here for your application, or you can deliver them in writing to the preschool address.

Original copy of identification card of legal guardian

I hearby declare that all information entered in the application are true, accurate, and complete